Kuchnia nasze menu

Wegetariańska

Od 4 osób doliczamy 10% serwisu dla obsługi.
From 4 people, we add a 10% service for the service.